خدمات

تبلیغات محیطی


شهر یک رسانه است؛ رسانه ای بی نهایت مهم، پیچیده، جذاب و سرشار از موقعیت های پویا و گوناگون. اما ما شهروندان معمولا زیست شهری خود را بالبداهه و طبیعی می انگاریم و کمتر  به قابلیت بی مانند ارتباطی، تبلیغاتی و رسانه ای شهر توجه می کنیم. استفاده از محیط شهری برای تبلیغات تجاری و اجتماعی تنها یکی از وجوه بی شماره قابلیت های ارتباطی – رسانه ای شهرها است. توجه به این نکته که هر روزه میلیون ها چشم بیننده تبلیغات محیطی باشند، فرصتی یگانه برای برندها و معرفی کالاها و خدمات خلق می کند. خوشبختانه در این مسیر، دپارتمان تبلیغات محیطی آترین دیزاین توانسته است مجموعه ای بزرگ و متنوع از موفق ترین کمپین های تجاری و اجتماعی را به اجرا در آورد. پشتوانه آترین در اجرای موفقیت آمیز این پروژه ها بهره گرفتن از تمام توان سازمان و تعامل و همکاری عمیق و حرفه ای با برندهای معتبر، بزرگ و صاحب نام بوده است و همکاری و هماهنگی مستمر با هدف ایجاد شهری اطلاع رسان تر، آگاهی بخش تر، زیباتر، پویاتر و توسعه یافته گام برداشت

عضویت در خبرنامه

سهروردی شمالی - خیابان سرمد - پلاک 3 - طبقه دوم - واحد 7
©2024 Atrin Design, All Right Reserved